Sunday, May 30, 2010

Fiksi Mini : nyelengi

Sedikit demi sedikit, lama lama menjadi bukit. Prinsipnya, Sambil nyelengi. 10 tahun pun berlalu.Rupiah jatuh, bukit pun runtuh.

No comments:

Post a Comment